30.12.2011

Spectacol cu cete de colindatori

În ultimele zile ale anului 2011 în sala de la parter a bibliotecii „Alba Iulia” s-au adunat la sfat o parte din cei care pe parcursul anului respectiv, au pus umarul la organizarea şi desfasurarea programelor de lectură, a manifestărilor literar-culturale si a activitatilor de informare şi promovare a bibliotecii şi serviciilor oferite. Ziua de 29 decembrie curent a încheiat parada activităţilor culturale prin ultima Şedinţă a cenaclului literar „Onomastici literare”. Printre invitaţii la aceasta întrunire menţionăm epigramistii Gheorghe Postolachi şi Alexandru Frişcu, scriitorul Nicolae Bălţescu, profesoara de limba şi literatura română de la Liceul „Petru Rareş”, Oxana Munteanu, Angela Olenic, profesoară de pian la Colegiul „Ştefan Neaga”, Vadim Cobzac, student la Universitatea Pedagogica Tiraspol, Suniţa Tamara, o cititoare fidelă a bibliotecii si alţii.Cu toţii - persoane care ne susţin, ne încurajează, ne dau o mînă de ajutor în tot ceea ce facem noi pentru comunitate, sunt voluntarii noştri, care-şi aduc aportul lor în organizarea diferitelor manifestări in cadrul bibliotecii prin idei, sugestii dar şi acţiuni practice din propria iniţiativă. Chiar la aceasta şedinţă d-na Tamara Suniţa a venit însotita de un grup de prieteni cu colinde deosebite din regiune Cernăuţilor. Foarte insistenţi şi nerăbdători de a ne felicita cu venirea sărbătorilor de iarnă au fost şi Ansamblul Etnofolcloric „Ţărăncuţa” de la Durleşti, conducatori soţii Ştefan şi Tatiana Sofronovici, care ne-au colindat, ne-a urat şi semanat, ne-au sorcovit, iar excepţionala scenetă cu Capra, fără de care nu trece nici un an, fără a fi prezentă în spectacole a impresionat prezenţa din sală.Ansamblului Etnofolcloric „Ţărăncuţa” i s-au alăturat grupul de copii de la Şcoala Duminicală a Bisericii „Sfinţii Apostoli „Petru şi Pavel”, membri ai Fundatiei „Vasiliada”, care ne-au întregit atmosfera de sărbătoare cu cele mai frumoase colinde de iarnă, creindu-ne o dispoziţie, cu adevărat, de sărbătoare şi o satisfacţie sufletească, care, sperăm, să ne ajungă pîna la anul viitor, şi pe care o vom transmite şi noi la rîndul nostru, celor mai dragi şi scumpe fiinţe ale noastre. Anul Nou, este un moment al începuturilor, al veseliei şi optimismului, al echilibrului şi speranţei, care ne va da putere să ne afirmam şi în continuare în comunitatea pe care o servim, nu mai prejos, decît anul care trece, deoarece tindem să fim din ce în ce mai buni, realizand cît mai multe sarcini înaintate pentru anul ce ne bate la uşă. Despre a ceasta şi alte planuri comune pentru 2012 am discutat la şedinţa noastra de sarbatoare, sperînd ca numarul susţinătorilor activitaţii de bibliotecă să crească în 2012. LA MULTI ANI, TUTUROR!

27.12.2011

Editura GENG LATINA la Chişinău


În zilele de 21-22 decembrie curent la Biblioteca „Alba Iulia” au avut loc întalniri ale liceenilor din cartier cu scriitorul şi directorul editurii GENS LATINA, Virgil Şerbu Cisteianu. În cadrul acestor întalniri au fost lansate si două volume întitulate Copil minune de la Sebeş şi Nunta Zamfirei, autor Virgil Şerbu Cisteianu, apărute la editura Gens Latina, Alba Iulia, România.Aceste întalniri au fost organizate cu scopul de a-i familiariza pe elevi Liceului „P. Rareş”, principalii parteneri in organizarea activitaţilor respective, precum si pe ceilalti participanţii cu viaţa şi activitatea scriitorului, editorului, istoricului, poetului, directorul Editurii Gens Latina din Alba Iulia, Romania. Întalnirile au fost organizate in parteneriat cu Liceul „P. Rareş”, prin implicarea totală a profesoarei de limbă si literatură romană, Oxana Munteanu şi a elevilor din clasele a V-a, a XI-a si a XII-a.Manifestarile respective sunt o piatră aruncată în temelia unui proiect în derulare, în parteneriat cu BJ „Lucian Blaga” si alte instituţii de cultura, edituri din Alba Iulia, „Caravana carţii”.
Genericul primei întalniri a fost „Omenirea e dornică să-şi cunoască comorile culturii, artei şi culturii populare, să-şi promoveze propriile valori în circuitul universului”. Domnul Virgil Şerbu Cisteianu şi-a prezentat volumele mai sus numite, a expus pe scurt conţinutul si momentele care l-au provocat să dea viată cărţilor. Liceenii de la „P. Rareş”, care au reuşit să lectureze aceste minunate cărţi şi-au expus opiniile, viziunile proprii, pe alocuri, s-au dovedit chiar a fi buni critici literari. Întalnirea respectivă a fost foarte interesantă si datorită dialogului dintre scriitor şi cititor. D-na profesoară de limba şi literatura română, Oxana Munteanu de la Liceul „P. Rareş” a insistat ca aceste lansări de carte să fie deosebite prin modul de comunicare a scriitorului cu cititorul, pentru ca aceştea să-şi poată expună sincer opiniile asupra cărţilor lecturate. O surpriză a acestei întalniri a fost prezenţa tinerei poete Victoria Covalciuc, care prin intermediul dlui Virgil Şerbu Cisteianu şi-a editat cea de-a treia carte la editura Gens Latina. Prin intermediul acestei cărţi făcîndu-se cunoscută şi la Alba Iulia, România.
Deoarece această activitate a avut loc în preajma sărbătorulor de iarnă, bineînţeles că au fost prezente si recitalurile de colinde ale elevilor din clasa a V-a „B” de la Liceul „P. Rares”, dar si recitaluri de colinde şi cântece patriotice ale elevilor din clasa a XII-a „D” de la Liceul „P. Rareş”.Cea de-a doua zi a fost una dedicată poeziei. Recitalul literar, spicuit din volumele lui Virgil Şerbu Cisteianu: Poeme pentru icoana Eli; Alte poeme pentru icoana Eli; 50 cugetări în faţa icoanei Eli a fost prezentat de catre elevii din clasa a XI-a.
Elevii au abordat, prin raporturi, atitudinea lor faţă de arta şi cultura popoarelor, care este de fapt tema primordială pe care o abordează scriitorul Virgil Şerbu Cisteianu in creatia sa poetică. Au fost prezente si comentariile în baza recitalului elevilor de catre oaspeţii evenimentului. Oaspeţii de onoare, fiind scriitorii Nicolae Dabija, Galina Furdui, Claudia Grama, Nicolae Baltescu. D-na Claudia Grama a dat, deasemenea, o apreciere proprie cărţii Copilul minune de la Sebeş. S-a vorbit despre talentul autorului de a reda veridic evenimentele expuse, talentul pe care îl posedă un veritabil scriitor.Recitalul poetic al elevilor, a fost o surpriză pentru autor, fiind foarte mult impresionat de dragostea pe care o au elevii faţă de poezie.
Scriitorul Nicolae Dabija a menţionat faptul că la editura d-lui Cisteianu au fost editate cărţi ale mai multor scriitori basarabeni, printre care si un volum semnat de domnia sa. O alta surpriză placută a fost descoperirea d-nei profesoare, Oxana Munteanu, în calitate de poetă. Unele poezii de ale sale fiind deja publicate în ziarul Zona specială din România, alaturi de renumiti poeţi basarabeni. Elevii au fost placut surprinsi si mândri de acest fapt. În final, am dori să-i mulţumim scriitorului Virgil Serbu Cisteianu pentru aportul domniei sale în promovarea valorilor literare si culturale româneşti, pentru cărtile sale, pentru dragostea si sacrificiul pe care îl face pentru basarabeni, venind pe cont propriu si aducand carte în Basarabia.Scriitorul si editorul Virgil Serbu Cisteianu reprezinta, ca si ceilalti albaiulieni şi nu numai, o punte între poporul dezmembrat de pe cele doua maluri de Prut. Invitatii nostri au apreciat, in special, faptul că anume la Biblioteca “Alba Iulia”, care poartă numele oraşului de unde este originar scriitorul Virgil Şerbu Cisteianu, au avut loc aceste întalniri de suflet, care s-au desfasurat intr-o atmosferă caldă şi primitoare caracteristica acestui lăcaş al cuvintului.

21.12.2011

Biblioteca "Alba Iulia" vă doreşte un Crăciun Fericit. La Mulţi Ani!!!

Colo jos şi mai în jos,
Bună sara lui Crăciun.
Este-o ceaţă şi-o verdeaţă.
D-a nu-i ceaţă nici verdeaţă,
Că-i turma lui Dumnezeu.
Da-turma cine-o păzeşte?
Dumnezeu cu sfîntu soare,
Şi cu sora cea mare.
Zice sora către frate,
Ui-măi, frate, nori greii.
D-ăia, soră, nu-s nori greii,
C-ăia-s peţitorii tăii
Vin la min-te cer pe tine
Nu ştiu da-te-om nu te-om dare,
Cer prea mult din partea tare:
Cere car patru boii,
Noi te-om da numa cu doii.
Cere turma jumătate,
Noi ţi-om da a treia parte.

14.12.2011

Valoroasele volume sunt în aşteptarea întâlnirii cu cititorul!

Chişinăul în literatură (Editura Grafema Libris, 2011). Un excepţional volum ce aminteşte lumina sau culoarea nativă a oraşului „cu umeri albi de piatră” şi uşoare urme de filă de manuscris, roasă de vremi şi lectură, desigur. Avem de-a face cu o antologie de texte – Poezie, Proză, Eseu, Versuri cântate, Chişinăul în alte limbi, Utilizatorii BM despre Chişinău… Este un volum colectiv şi asupra lui au trudit şi vrăjit cu adevărat!, mai multe vestale ale templului cărţii, precum urmează: dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, idee, concepţie şi responsabilă de ediţie; Genoveva Scobioală, alcătuitor şi coordonator; Claudia Tricolici, redactor bibliograf; Tatiana Roşca, design şi copertă şi nu în ultimul rând scriitorul Vlad Pohilă, redactorul cărţii. Din cele inspirate 575 de pagini, şi ne întrebăm în modul cel mai interesat dacă putea antologia să aibă alt număr de file?!!, compartimentul Poezie este susţinut de circa 50 de autori… De la Sergiu Matei Nica (20.08.1917, Holercani, Orhei – 17.08.1973, Bucureşti) la poeţii contemporani vedem şi simţim că oraşul este prezent în sufletul şi gândul omului de creaţie. Cu aroma şi nostalgia parfumului rimelor şi metaforelor pornim de la Poşta Veche „cu ochi de fântână” (Ion Anton), îmbrăţişăm Râşcanovca, vizităm Ciocana Nouă care-i „…vara cuib de rouă” (Ion Bolduma) ca să ajungem în centrul Chişinăului, într-o „iarnă naţionalistă” „la statuia lui Ştefan cel Mare” (Nicolae Dabija), la bustul lui Mihai Eminescu pe Aleea Clasicilor şi câteva străzi mai sus, la „Valea Morii – Valea Morţii / dorm sub ierburi Don Quijoţii” (Ion Hadârcă)… De la portretul poetic, de poveste al oraşului, la cel de vacarm cu iz de genocid criminal, camuflat în gropi cu var în perimetrul cu numele atât de poetic – Valea Morilor… Pe toate le-a cunoscut oraşul pe parcursul istoriei sale, inclusiv celei relativ recente…Observăm că prevestitorul de Furtuni pe Nistru, Sergiu Matei Nica, îşi plimbă nostalgic eleganţa inspiraţiei într-o seară interbelică a tinereţii sale, când „Noaptea vine blondă” şi „stă timpul ucis – cu zborul sfârşit”, „zbor” pe care „doar stelele” îl mai pot reanima de dragul „cucoanelor” ce „îşi plimbă virtutea ca pe o pană” la pălărie, după care plimbare „floarea ferestrei” îşi va „strânge obloanele”. Tuşele aproape dramaticului tablou autumnal al unui septembrie încă devreme sunt definite pe strada „Alexandru cel Bun”, în raza concretă: „Grădina Soborului – corolă de arţar”, unde prin preajmă trec „fetele serii cu pasul de jar”… Şi toate aste acuarele – într-un „Oraş”, cu cele mai triste amurguri!” Incredibile „triste amurguri” în Chişinăul anilor tineri! Cu atât mai mult că în altă strofă melancolicele„triste amurguri” sunt uitate şi „… râde cristalul zorilor verzi, / Când roua cu plânsul alintă ţăranii. / Râd ciori pe-nfundate şi ţocăie berzi, / Le-nghite căuşul de must: Buiucanii…” Şi un Epilog bacovian pe măsura frumuseţii „ca-n vechile burguri” a portretului poetic al oraşului nostru interbelic, din perioada când Ţara era întregită: „Surâsul oraşului e-nchis în clavir, / Macul sărutului e undeva în pădure, / Sângele – turmă de draci în delir – Aşteaptă pătrarul de lună să-l fure”. Cu poemul Salcâmii sorb…, o splendidă acuarelă a vremilor când Ţara era prosperă, încercăm să trecem la alt capitol... Nu înainte, însă, de a reciti şi comenta o altă ispită poetică: „Nu mă împiedică să-l iubesc nici arhitectura sovietică / Şi nici masivitatea lui uşor moscovită. El e oraşul / De care mi-a fost dor, cum numai de Cluj / Mi-a fost dor vreodată / Şi cum numai de Cernăuţi îmi mai este. / Chişinău, Chişinău, Chişinău, lăudat fie numele tău…” Un poem-reportaj, Sosire în zori, semnat de fiul Basarabiei, Adrian Păunescu, şi consacrat oraşului atât de visat şi drag, despre Grigore Vieru, care e „prea obosit / Şi prea dăruit celorlalţi”...La compartimentul Proză, eseu întâlnim autorii: Ana Bantoş, Geo Bogza, Leo Butnaru, Val Butnaru, Mihai Cimpoi, Dumitru Crudu, Nicolae Dabija, Ion Druţă, Victor Dumbrăveanu, Gala Galaction, Constantin Virgil Gheorghiu, Octavian Goga, Anatol Gugel, Nicolae Iorga, Bogdan Istru, Leonida Lari, Gheorghe V. Madan, Vasile Malaneţchi, Gheorghe Malarciuc, Vera Malev, George Meniuc, Paul Mihail, Olga Nacco, Constantin Negruzzi, Ghenadie Postolache, Victor Prohin, Alexandru Robot, Valeriu Rusu, Andrzej Stasiuc (Polonia), Victor Teleucă, Traian Vasilcău, Ion Vatamanu……Urmează imaginea Chişinăului în Versuri cântate… In capitolul Chişinăul în alte limbi, la compartimentul în creaţia scriitorilor ruşi, concretizăm – sunt prezenţi circa 45 de autori de la Puşkin, încoace... Urmează capitolele Utilizatorii BM despre Chişinău, Indexuri... Nu în ultimul rând dăm titlurile care deschid volumul: Chişinău – oraş cântat, elogiat, iubit, apreciat de chişinăuieni, un Cuvânt-înainte de Dorin Chirtoacă, Notă asupra ediţiei, de alcătuitoarea şi coordonatoarea Genoveva Scobioală, precum şi Studiile introductive – O contribuţie deosebită le zestrea culturală a Chişinăului de Lidia Kulikovski şi Scriitorul şi oraşul: două „vase comunicante” de Vlad Pohilă. Un alt volum, îngrijit de BM „B.P. Hasdeu” şi consacrat aniversării de 575 ani ai Chişinăului, vorbeşte despre artele plastice şi se întitulează Creatori de ex-libris basarabeni, mic dicţionar (Editura Magna-Princeps, 2011). Ex-librisul este un gen de artă plastică miniaturală care vine spre noi de milenii, îţi trage rădăcinile, din negurile antichităţii. Îl asemuim cu un autograf, poate cu un aforism al imaginii... Dicţionarele spun (şi un ex-libris original din coperta a IV-a, semnat de Valeriu Herţa) că însemnul este o vinietă artistică aplicată pe o carte şi care conţine numele bibliotecii, al posesorului cărţii, poate include o deviză, poate fi compus dintr-o deviză.Dr. Lidia Kulikovski în prefaţă şi cercetătorul Vasile Malaneţchi în cele două capitole de documentare asupra fenomenului, menită să faciliteze studiul temei, fac tot posibilul ca cititorul să răsfoiască albumul, să-l admire, să pătrundă în graiul liniilor şi al culorilor – de la autor la autor, de la ex-libris la alt ex-libris… Aşa aflăm despre importantul concurs de ex-libris organizat, în premieră, probabil, cu ocazia aniversării a 125 de ani ai BM „B.P. Hasdeu”, în 2002, în urma căruia „Participanţii au rămas mulţumiţi de lucrările realizate şi de trofeele obţinute. Aproape fiecare filială a avut ex-librisul ei. Bibliotecile Alba Iulia, Transilvania au ales ex-librisul din acest concurs ca logo şi sigiliu şi îl utilizează până în prezent…” Douăzeci şi opt de pictori sunt incluşi în micul dicţionar de ex-libris. Prezenţa lor în album cu câteva lucrări este completată de un bloc foarte util de date biografice-limită, locul naşterii, şcoală, expoziţii de grup şi personale, premii şi distincţii… Surprizele ne urmăresc la fiecare pas – e cazul doar ca să facem acest pas spre lumea miraculoasă a cărţii şi a însemnelor care o însoţesc pe parcursul istoriei… Valoroasele volume sunt în aşteptarea întâlnirii cu cititorul! Este un câştig reciproc – cunoaştem şi onorăm oraşul, destinul şi istoria lui, îi vedem viitorul şi prin asta creştem împreună cu el, ne pătrundem de unicitatea lui absolută...

Titus Ştirbu în dialog cu elevii claselor a I-a de la Liceul “P.Rareş”

Astăzi, 13 decembrie, scriitorul preferat al copiilor a poposit, în compania bibliotecarilor de la ”Alba Iulia”, la Liceul “P.Rareş”. Aici, o mulţime de băieţei şi fetiţe îl aşteptau să-i povestească ce au înţeles ei din cartea A venit un lup la şcoală, pe care au citit-o împreună cu profesoarele lor dragi. Este un titlu de carte apărut recent, o carte pentru vârsta copiilor care merg în clasa a I-a. Dialogul scriitorului cu cei peste 100 copilaşi, adunaţi în sala festivă a liceului, a durat aproape 2 ore. Un şir de întrebări şi răspunsuri, recitaluri de poezii în lectura autorului şi a copiilor au transformat întalnirea într-o frumoasă sărbătoare. Poezioarele haioase în lectura autorului păreau mai vesele, mai zburdalnice. Copiii nu se mai săturau să pună întrebări din cele mai năstruşnice, şi desigur, aşteptau un răspuns pe măsură.Scriitorul a mai prezentat copiilor şi alte titluri de cărţi din desaga sa, de aceasta dată, făcînd trimitere la biblioteca ”Älba Iulia”, în colecţiile căreia se găsesc cele mai multe cărţi semnate de Titus Ştirbu. Alături, pe o masă au fost expuse câteva titluri din colecţia bibliotecii. Dat fiind faptul, că Titus Ştirbu vine adeseori pe la copilaşii de la Buiucani, prin intermediul bibliotecii ”Alba Iulia”, un grup de elevi micuţi şi-au amintit că au mai participat la o întalnire cu scriitorul la grădiniţă. În sală s-au auzit mai multe voci “…Sunteţi Titus Ştirbu, vă cunosc de la grădiniţă…!” A fost mare surpriza reîntîlnirii.După un dialog prietenos şi interesant copiii au primit cîte o carte întitulată A venit un lup la şcoală, cu autograf din partea autorului. Un autograf în care scriitorul i-a caligrafiat fiecarui elev în parte cîte o dorinţă, doleaţa şi mai multe întîlniri cu Măria Sa, Cartea. Cred că aceşti copilaşi îşi vor aminti peste ani cu drag de această întîlnire, iar cînd se vor întîlni întîmplător prin oraş cu scriitorul îl vor recunoaşte. Acesta este scopul organizarii de către bibliotecă a respectivelor dialoguri.

08.12.2011

Chişinău în spaţiul informaţional

Sub acest generic s-a desfăşurat cea de-a 3-a ediţie a Zilei Bibliografiei la BM, inclusiv la filiala “Alba Iulia” în noiembrie curent. În cadrul aceste zile am organizat diverse activităţi informaţionale pentru toate categoriile de utilizatori dupa vârstă şi interese: copii de la grădiniţe, liceeni de la Liceul Teoretic „P. Rareş”, elevi de la Şcoala profesională nr. 6 şi studenţi de la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”.Am oferit şi individual consultaţii, prezentări de expoziţii, documente, adrese internet prin intermediul cărora se poate găsi informaţie de calitate despre Chişinău şi oamenii lui. În total au fost cuprinşi în actiuni de informare pe parcursul zilei 214 persoane.Pentru grupurile de vizitatori am organizat urmatoarele: 1. Ore bibliografice: a). „Excursie virtuală pe blogul Chişinău, oraşul meu”; b.) Căutaţi informaţie despre Chişinău pe www.hasdeu.md; c.) Ce este Biblioteca?, şi cum ne comportăm în bibliotecă? (pentru copii de 6 ani). Orele bibliografice s-au organizat pentru copiii de la Gradiniţa nr. 186, elevii de la Şcoala profesională nr. 6 şi studenţii de la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”. 2. Prezentări de documente aparute în 2011: a.) Culegerea Chişinăul în literatură; b.) Timp şi Istorie de Iurie Colesnic; c.) Chişinăul pe vremea lui Puskin de Ioan Halipa; d.) Viaţa printre cărţi: Lidia Kulikovski: biobibliografie; e.) Perpetua cautare, autori C. Ciobanu si Maria Godorozea (despre M. Ursu, directorul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală).Alături de acestea au fost prezentate şi setul de Materiale promoţionale utile editate de CID “Chişinău”: pliante “Carol Schmidt – 165”; “Date şi evenimente memorabile din istoria Chişinăului, 2011”; Semne de carte “Blogul Chişinău, oraşul meu”; „Conecteaza-te la BM”. La prezentările de carte au participat liceeni de la Liceul Teoretic „P. Rareş”, dar şi o parte din elevi de la Şcoala profesională nr. 6 şi studenţii de la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”. 3. Revistele bibliografice: a.) “Scriitori din cartierul meu”; b.) “Publicaţii apărute recent despre personalităţi chişinăuiene în colecţia bibliotecii” (biobibliogtafiile Lidia Kulikovski, V. Şoimaru, I. Ţurcanu, V. Pohilă, A. Busuioc, volumul Perpetua cautare, autori C. Ciobanu şi Maria Godorozea); c.) “Bibliotecile Chişinăului”. Revistele bibliografice au fost prezentate elevilor de la Şcoala profesionala nr. 6 şi studenţilor de la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”. Vizitatorii noştri au fost impărţiţi în grupuri mai mici ca sa le putem oferi concomitent cât mai multă şi diversa informaţie, după care adunându-se împreună cu profesorul sau bibliotecarul care i-a însotit la bibliotecă, să-şi împărtăşească reciproc cunoştinţele acumulate. Deci, în toate activităţile organizate au fost împlicati, în special, aceşti vizitatori în grup, dar nu aceleaşi persoane în aceleaşi activităţi.
Ringul bibliografic “Edificii şi monumente din Chişinăul de ieri” a fost organizat şi desfăşurat împreună cu liceenii de la Liceul “P. Rareş”, împarţindu-I în 2 grupuri, oferindu-le timp pentru a studia pliantul “Date şi evenimente memorabile din istoria Chişinăului”, a selecta întrebări – răspunsuri pentru echipa adversă.Acţiunea s-a dovedit interesantă, iar elevii s-au ales cu cunoştinţe în plus despre istoria construicţiei, lansării, inaugurării unor edificii de cultură, istorice şi industriale în Chişinău, unele din ele rămase astăzi doar în istorie.
Tuturor vizitatorilor, inclusiv celor individuali, li s-au prezentat, expoziţiile organizate cu prilejul celor 575 ani de la prima atestare documentara a Chişinăului: “Bibliotecile Chişinăului”; “Să ne cunoaştem scriitorii din cartier”; “Publicaţii din colecţia bibliotecii despre Chişinău” şi expoziţia foto, autor V. Şoimaru “Monumente şi edificii istorice din Chişinău”.La aceste expoziţii s-au expus 87 volume şi 15 materiale promoţionale: pliante şi semne de carte.
Pe parcursul zile s-au oferit consultaţii - 21 despre, „Cum utilizăm Site-ul BM „B.P. Hasdeu”?”; „Cum utilizăm carnetul de cititor?”; „Ce informaţie găsim pe blogul Chişinău, oraşul meu?”, „Cum utilizăm bibliografia V. Şoimaru?”; „La ce folosesc indicii bibliografici ale personalităţilor chişinăuiene elaboraţi de BM?” şi altele.Studenţii şi elevii prezenţi în această zi la bibliotecă au descoperit multe informaţii utile pentru pregătirea temei de acasă, uneori chiar miraţi de câte modalităţi de căutare şi utilizare rapidă a unei ample informaţii despre Chişinău le poate oferi biblioteca sau o singură carte – biobibliografia. Considerăm că a fost o zi eficientă pentru biblioteca şi utilă pentru cei care ne-au vizitat în grup sau în particular.

06.12.2011

Deşteaptă-te, Române

A fost genericul conferinţei dedicate celei de-a 93-a aniversare a Marii Uniri la Alba Iulia. Biblioteca „Alba Iulia”, cum o face tradiţional de la fondare, din ’98, îşi invită cititorii, vecinii şi prietenii la o manifestare de 1 Decembrie! Cu o excepţională expoziţie tematică de fotografie a lui Vasile Şoimaru: prezente în imagine oraşele Unirii, clădirile unde s-au desfăşurat evenimentele ce au pregătit Unirea, sălile în care a fost votată Marea Unire de la Alba Iulia, dar şi cea din martie 1918 la Chişinău.Prezenţi la eveniment, scriitorii Iurie Colesnic, Vlad Pohilă, Ştefan Sofronovici cu soţia-i, interpreta Tatiana Sofronovici, Vasile Şoimaru, conf. Univ., doctor în economie şi un împătimit al fotofrafiei, preotul Viorel Cojocaru de la Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, Constantin Ciobanu, presedintele Asociatiei Filateliştilor din Republica Moldova, ziariştii Nina şi Vitalie Parfentie au venit cu mesaje, comunicări pentru liceenii şi alţi ascultători adunaţi în sala de la etaj a bibliotecii, dar şi cu donaţii pentru bibliotecă.Astfel, colecţia bibliotecii noastre a fost completată cu DVD-ul Marea Adunare Naţională din 27 august 1989, volumele “Perpetua căutare” şi „Bulboaca 1711- 2011”. În documente, publicaţii şi fotografii, autori C. Ch. Ciobanu, M. Godorozea etc. Elevii şi profesorii de la liceele teoretice „Liviu Deleanu”, „Onisifor Ghibu”, „Petru Rareş” din imediata vecinătate a bibliotecii şi cei de la Liceul Teoretic „Spiru Haret”, din centrul Chişinăului, liceu cu care biblioteca are o mai veche şi de durată colaborare au insistat să-şi prezinte comunicarile şi recitalurile literare şi cele muzicale, pregatite din timp.Astfel, timp de peste doua ore, devenită neîncapătoare, sala bibliotecii a găzduit un adevarat spectacol literar-muzical, întrerupt, pe alocuri de concise şi foarte bune comunicări la tema Unirii. Pentru că elevii, profesorii şi invitaţii au rostit şi mici discursuri neprogramate – aşa cum se procedează de fiecare dată la 1 Decembrie! S-au evidenţiat profesorul de muzică Ştefan Diaconu cu discipolii săi de la liceele „P. Rares” şi „L. Deleanu”, profesorul de istorie, Constantin Roşca cu cei peste 20 liceeni, de la „Spiru Haret”, grupul de liceeni de la „O. Ghibu” cu comunicări interesante, cantautorul Iurie Burlacu şi colegul său, Mihai Dodon de la Ciocana, venit cu un mesaj către tineri etc. Cărţile, tematic expuse la expoziţii şi pe mese au completat frumos evenimentul. Vasile Şoimaru a ţinut să aprecieze, într-un final, că manifestările consacrate Zilei de 1 Decembrie de la Biblioteca „Alba Iulia” sunt „una mai bună ca cealaltă”, organizate cu toată responsabilitatea şi inspiraţia…